LT Pinhole fotografija

January 16, 2010  |  Leidyba  |  Share

Fotografai: Vaidotas AUKŠTAITIS, Žilvinas GLUŠINSKAS, Mindaugas JANUŠAITIS, Aistė JUCYTĖ, Oksana JUDAKOVA, Deividas JUODGUDIS, Juozas KALNIUS, Evelina KERPAITĖ, Arūnas KULIKAUSKAS, Darius KUZMICKAS, Alfredas MARUŠKA, Vladislav NOVICKI, Jurgis PAŠKEVIČIUS, Giedrius PETRAUSKAS, Vytautas RAZMA, Tomas RAZMUS, Jurgita REMEIKYTĖ, Ieva RUTĖ, Petras SAULĖNAS, Gytis SKUDŽINSKAS, Saulius SLAVINSKAS, Vadim ŠAMKOV, Darius ŠIMKUS, Gintautas TRIMAKAS, Romualdas VAIŠVILA, Arturas VALIAUGA, Adrijus VEGYS.

UDK 77.04(474.5)(084)
Lt-01
ISBN 978-609-95138-0-5

Sudarytojas
Gytis Skudžinskas
Tekstas
Eglė Deltuvaitė
Dizaineris
Gytis Skudžinskas
Išleido
VšĮ „Kultūros meniu“

Redaktorė
Rima Malickaitė
Vertėjas
Jurij Dobriakov
Spauda
Leidybos grupė „Druka“

 

Koks nepatogus ir neracionalus gyvenimas atrodo tų, kurie užsiima pinhole fotografija, žvelgiant iš šių dienų visur skubančio, bet niekur nespėjančio žmogaus perspektyvos. Pinhole atima pagrindinius mūsų kasdienybės „privalumus“: skubėjimą ir gyvenimą iš inercijos. Pinhole viskas atvirkščiai, nei šiandien esame įpratę. Negali judėti iš inercijos, privalai būti kantrus, negali tik žiūrėti – privalai matyti. Pinhole – ėjimas prieš srovę nuolatos mąstant apie šviesą ir laiką.

Fotografuodamas pinhole privalai susitapatinti su aplinka. Likęs svetimkūniu, paneigsi meditacijos būtinumą, o medituoti čia taip pat svarbu kaip kvėpuoti. Pinhole procesą ir rezultatą valdo ne programa, o žmogus ir dėžutė. Valdo, bet negali kontroliuoti. Žmogus priklauso nuo dėžutės, o dėžutė – nuo žmogaus. Ji pratęsia žmogų arba, kitaip tariant, tampa trečiąja akimi.Taigi ji ne įrankis, o suasmenintas antrasis tu, kuris iš šviesos ir laiko sukuria jausmą.

Pinhole šaiposi iš sėkmės. Ši sąvoka jam neegzistuoja

Pinhole šaiposi iš sėkmės. Ši sąvoka jam neegzistuoja. Galima skaičiuoti, matuoti, prognozuoti, bet jausmas į dėžutę patenka ne dėl tikslių skaičių. Fotografinis faktas pinhole – ne vaizdas, o būsena, kai svarbiau ne tiksliai perteikti subjektą, o sąmoningai įkalinti jausmą. Rezultato realumas ir įtaigumas priklauso nuo to, ar egzistuoja simbiotinis ryšys tarp žmogaus ir dėžutės, ar ne…

Pinhole rašymas šviesa ištęstame laike vaizdui visada suteikia tam tikros mistikos. Jis turi savo ypatingą aurą, suteikiančią jam neapibrėžtą statusą. Matyt, ne veltui camera obscura buvo naudojama velnio egzistavimui įrodyti.

Pinhole – pasaulio matymo filosofija, o kartais ir gyvenimo būdas. Tie, kurie kuria pinhole, apnikti fotomąstymo. Jie – fotografijos estetai, o gal tiksliau – asketai? Juos visus vienija atsakingas ir apmąstytas požiūris į fotografiją ir aplinką. Jie tikriausiai vieninteliai, kurie sutalpina pasaulį pro adatos skylutę bet kuriuo kampu.

Pinhole fotografija tikrai nėra sustabdyta akimirka. Viena, ką šiame procese sustabdai, tai save; sulėtini savo mintis ir gyvenimo patyrimą. Pinhole – tai raktas į kūrybinį tikrovės apmąstymą…

Tekstas © Eglė Deltuvaitė

Fotodokumentacija iš parodos PINHOLE LT fotografija
A. Mončio muziejus, Palanga
2010 m. sausio 16 – vasario 10 d.

Foto © Gytis Skudžinskas


Comments are closed.