2012 m. ataskaitų rinkinys
2012 m. ataskaitų rinkinys

Kultūros meniu priešistorė siekia daugiau nei penkiolika metų – tarptautinių ir vietos parodų, leidybos, edukacijos projektai ir nenutrūkstantis tarpininkavimas su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, menininkais, jų kuratoriais, koordinatoriais vyko ir vyksta nuolat.

Bendraukim!

Direktorė
Eglė Deltuvaitė

Foto © Arturas Valiauga

Kultūros meniu tikslai:
– įvairiomis priemonėmis stiprinti kultūros ir kūrėjų statusą visuomenės gyvenime;
– tarpininkauti tarp kūrėjų, kultūros operatorių ir kitų visuomenės ir valstybės segmentų;
– visose veiklos srityse teikti profesionalias ir efektyvias kultūros vadybos paslaugas;
– plėtoti meno ir kultūros leidinių gerąsias tradicijas;
– vystyti visuomenės kritinį mąstymą bei skatinti Lietuvos ir pasaulio kultūros pažinimą;
– aktualizuoti visuomenei svarbias problemas meno kalba;
– reprezentuoti Lietuvos kultūrą ir meną.

Kultūros meniu logotipo dizainas:
Ulrich Beck