• Kulturos meniu_Culture meu_photo projects
  • Algio Griskeviciaus parodos_Kulturos meniu

Kultūros meniu inicijuoja, vykdo, dalyvauja ir administruoja įvairius kultūrinius projektus:

Kuruoja grupines parodas Lietuvoje ir užsienyje, atstovauja menininkus pasaulio meno ir kultūros centrams bei galerijoms.

Sudaro ir leidžia įvairias knygas, tarpininkauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis leidybos srityje.

Inicijuoja ir dalyvauja edukaciniuose projektuose.

Dalyvauja tarptautinėse meno projektų vertinimo komisijose, portfolio peržiūrose kituose fotografijos festivaliuose, tarpininkauja su užsienio kultūros ir meno centrais atrenkant Lietuvos menininkų darbus įvairiems projektams.

Kultūros meniu paslaugos