Pagrindinė Kultūros Meniu veikla:

– leidžia išliekamąją meninę ir kultūrinę vertę turinčius įvairios paskirties ir tipo leidinius;
– organizuoja parodas Lietuvoje ir užsienio šalyse;
– organizuoja tarptautinį meninės fotografijos festivalį IN FOCUS ir kitus įvairaus pobūdžio kultūros ir edukacinius renginius;
– atstovauja Lietuvos ir užsienio kūrėjus įvairiausiose jų veiklos srityse;
– tarpininkauja tarp kūrėjų ir viešo bei privataus sektorių bei tarptautinių organizacijų ir institucijų;
– organizuoja ir dalyvauja įvairiuose mokymuose, kursuose, seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse, konferencijose bei kitokio tipo edukacinėse ir reprezentacinėse programose;
– konsultuoja kūrėjus, kultūros operatorius ir kitus fizinius bei juridinius asmenis įvairiais klausimais;
– kaupia, saugo ir skleidžia informaciją apie kūrėjus ir jų veiklą;
– rūpinasi menininkų kūrybiniu palikimu;
– bendradarbiauja su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienio šalyse, siekdama savo tikslų;

Susisiekite!

Menininkams:

– konsultavimas ruošiant projektus, sudarant portfolio,
– paraiškų pildymas ir projektų sąmatų sudarymas Lietuvos ir užsienio šalių fondams, rezidencijų programoms, konkursams bei festivaliams;
– parodų Lietuvoje ir užsienyje rengimas arba tarpininkavimas;
– menininkų albumų bei grupinių projektų katalogų/knygų leidyba;
– mokymų apie kultūros projektų vadybos ypatumus organizavimas;
– informacijos apie menininkus kaupimas ir sklaida;
– tarpininkavimas ir bendradarbiavimas kitose menininko veiklos srityje.

Viešojo sektoriaus atstovams:

– grupinių, teminių, personalinių parodų formavimas: nuo autorių atrinkimo iki atidarymo;
– parodų nuoma eksponavimui Lietuvoje ir užsienyje;
– reprezentacinių ir kultūrinių leidinių sudarymas: nuo leidinio idėjos iki pristatymo;
– atsikrų projektų dalių vadyba;
– tarpininkavimas ir bendradarbiavimas kitose organizacijos veiklos srityse.

Privačioms įmonėms ir kompanijoms:

– reprezentacinių parodų apie kompaniją kūrimas, gamyba, eksponavimas;
– meno kūriniai ir fotografijos kompanijos įvaizdžiui, interjerui, reprezentacinėms dovanoms;
– meno kūrinių nuoma ir pardavimas;
– reprezentacinių katalogų, lankstinukų ir kitų leidinių sudarymas: nuo leidinio idėjos iki pristatymo;
– tarpininkavimas ir bendradarbiavimas kitose kompanijos veiklos srityse.