Arturo Valiaugos fotoprojektas “Ilgesio žemė”

March 19, 2013  |  Leidyba, Parodos  |  Share

Naujausias Arturo Valiaugos fotografijų projektas ir leidinys.

KNYGA KNYGOJE APIE ILGESIO ŽEMĘ

Fotografijos projekto Ilgesio žemė tikslas — pažvelgti į Donelaičio Mažąją Lietuvą šių dienų kontekste. Nuotraukose užfiksuotos Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) vietovės yra susijusios su klasiko gyvenimu ir, tikėtina, buvo jo poemos socialinis peizažas.

Vienas iš lietuvių literatūros pamatą sudarančių šedevrų — Kristijono Donelaičio Metai — ir Arturo Valiaugos Ilgesio žemė kartu liudija mūsų istorijos subtilumą, sudėtingą identitetą. Prieš tris šimtmečius vartota archajiška kalba, smarkiai nutolusi nuo šiandienos kasdienybės, jei ne privaloma mokyklos programa, tikriausiai liktų tik literatūros, kalbotyros ir istorijos mokslų susidomėjimo objektas. Paradoksalu, kaip viena jauniausių — betgi ir universaliausių — meno šakų fotografija kuria sudėtingą dialogą apie mūsų identiteto suvokimą, istorijos įvykių vertinimą, kolektyvinę atmintį, interpretuodama vieną sudėtingiausių lietuvių literatūros kūrinių. Šis derinys, iš pradžių galintis atrodyti tartum nesusipratimas, suartina XVIII a. mąstyseną ir XXI a. patirtį, klausia, ar egzistuoja amžinos žmogiškosios vertybės, amžinos klaidos, ir jas patvirtina.

Sąmoningai pasirinktos keturios kalbos knygoje brėžia istorijos ir nuo jos neatsiejamo laiko tėkmės paraleles, tampa fotografijos projekto kontekstu. Bet ne tik. Knyga knygoje nepolitizuodama prabyla ir apie Mažosios Lietuvos reikšmę pačios Lietuvos ir jos kultūros istorijai. Tikriausiai nėra kitos žemės už žemėlapiuose nupaišytų sienų, kuri būtų tokia gyva ir gaji mūsų sąmonėje. Gal todėl būnant tame krašte, apmąstant istorinius faktus, legendas bei pasakojimus, kyla nerimo jausmas. Tai ne praradimo, o atpažinimo nerimas, jį suvokus virstantis ilgesiu. Svetimo ir savo peizažo, veidų, kalbos, architektūros, atminties be patyrimo ilgesiu. Valiaugos nuotraukos leidžia patirti tikrovę per vaizdus, kurdamos tą ilgesį pateisinantį fotodokumentą.

Nuotraukos pasakoja apie Rusijai priklausantį kraštą, kuriame užaugusi trečia pokario karta nebeieško šaknų „plačiojoje tėvynėje“— kuria savo socialinį tapatumą, jį siedama su atgimstančia vartotojiška prūsiškos kultūros vizija, skatinančia esminius ekonominius, politinius ir kultūrinius pokyčius.

Subjektyvūs fotodokumentai, tik šiek tiek, tik krašteliu paliečiantys istoriją, sekantys Donelaičio biografijos žingsniais, tampa šių dienų Karaliaučiaus krašto metraščiu, vizualiniais, neverbaliniais Metais. Knyga knygoje. Apie ilgesį.

© Eglė Deltuvaitė

KNYGA

Kristijonas Donelaitis, Arturas Valiauga, Apie Ilgesio žemę / About the Land of Longing,
Vilnius: Kultūros meniu, 2013, 168 p.

SUDARYTOJA / CONTENT EDITOR
Eglė Deltuvaitė

TEKSTŲ AUTORIAI / TEXT BY
Eglė Deltuvaitė, Kęstutis Kaminskas, Arturas Valiauga

REDAKTORIUS / COPY EDITOR
Aistis I. Savukynas

VERTĖJA Į ANGLŲ KALBĄ / TRANSLATOR INTO ENGLISH
Olga Lempert

DIZAINERIS / DESIGNER
Gytis Skudžinskas

IŠLEIDO / PUBLISHER

www.kulturosmeniu.lt / www.culturemenu.com

SPAUSTUVĖ / PUBLISHING HOUSE
Kopa

PARĖMĖ / SUPPORTED BY
Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas / Culture Support Foundation of the Republic of Lithuania

REIŠKIAME PADĖKĄ / ACKNOWLEDGEMENTS TO

Olga Yuritsyna, Yury Seliverstov
Kaliningrado fotomenininkų sąjunga / Kaliningrad Union of Photo Artists
Dr. Alexey Sokolov, Eduard Barsukov
Vištyčio ekologijos ir istorijos muziejus / Vishtynetskoye Ecological-Historical Museum
Danguolė Butkienė, Viktoras Butkus
Modernaus meno centras / Modern Art Center
Deutsches Kulturforums östliches Europa [LOGO]
Type Together
http://www.type-together.com/


No Comments


Trackbacks

  1. «Земля Кристионоса Донелайтиса», Артурас Валяуга | Калининградский Фотоклуб

Leave a Reply