Išleista Gyčio Skudžinsko fotoknyga TYLA

November 14, 2011  |  Leidyba  |  Share

PRISTATYMAS 2011 m. lapkričio 17 d. 17.30 val. Prospekto galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius) kartu su personaline paroda.

Gytis Skudžinskas
Tyla / Silence. – Vilnius: Kultūros meniu, 2011. – 84 p.
Fotografijų albume Tyla publikuojamas to paties pavadinimo menininko
Gyčio Skudžinsko fotografinis projektas.
ISBN 978-609-95138-5-0

Projekto vadovė / Project leader
Eglė DELTUVAITĖ
Fotografijų sekos sudarytojas / Photo Editor
Gintautas TRIMAKAS
Dizaineris / Designer
Gytis SKUDŽINSKAS
Tekstai / Texts:
Jurij DOBRIAKOV
Agnė NARUŠYTĖ
Rolandas RASTAUSKAS
Korektorė / Proofreader
Renata KANIAVIENĖ
Vertėjas / Translator
Jurij DOBRIAKOV
Leidėjas / Publisher
VšĮ KULTŪROS MENIU
www.kulturosmeniu.lt
Spaustuvė / Printing House
DRUKA
www.druka.lt
Popierius / Papier:
Phoenixmotion Xenon 170 g,
Munken Print 150 g
Tiražas / Edition
500
Rėmėjai / Sponsors:
LR Kultūros rėmimo fondas
VšĮ „Atvira visuomenė ir jos draugai“

© VšĮ „Kultūros meniu“, 2011
© Jurij Dobriakov, 2011
© Agnė Narušytė, 2011
© Rolandas Rastauskas, 2011
© Gytis Skudžinskas, 2011
© Gintautas Trimakas, 2011
© Pierre Ulmer, 2011


Leave a Reply