Fotosofijos konkursas!

April 20, 2010  |  Fotosofija 2010  |  Share

Antrasis tarptautinis fotografijos meno festivalis Vilniuje IN FOCUS 2010 pristato tarptautinį fotografijų konkursą

FOTOSOFIJA

Šiais metais filosofas Arvydas Šliogeris skolina festivaliui savo naujausią terminą, apibrėžiantį šviesos ir fotografijos santykį – FOTOSOFIJĄ, o festivalis In FOCUS 2010 organizuoja pirmąjį atvirą konkursą, suteikiantį visišką kūrybos laisvę!

Mums visai nesvarbu, kiek tau metų, kiek parodų ir kur esi surengęs, kokią fotokamerą laikai rankose ar kurią technologiją naudoji.
Mums nuoširdžiai įdomu, kokį pasaulį ir kaip jį matai per fotografiją.

Festivalio vadovė
Eglė Deltuvaitė

2010 m. rugsėjo mėnesį Vilniaus miesto galerijose bus pristatyta paroda FOTOSOFIJA bei išleista knyga.

Arvydas Šliogeris: „<…>žodis fotosofija – mano naujadaras, sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių phos ir sophia, panašiai kaip mums įprasti ir gerai žinomi žodžiai – filosofija, teosofija, antroposofija ir kiti. Žodis phos į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu šviesa, o sophia – žodžiu išmintis, todėl visą šio naujadaro prasmę galima sulietuvinti dviem žodžiais – šviesos išmintis. Kadangi ši išmintis tiesiogiai ir pirmiausia siejama su – bent jau mano požiūriu – unikaliausiu Vakarų mokslo išradimu – fotoaparatu ir fotografija, žodžiu fotosofija aš bandau nusakyti ypatingą, savaip išskirtinį, nors visai nenaują žmogaus sąlytį su pasauliu <…>. Šviesovaizdis man yra fotosofijos liudytojas ir filosofija, virtusi daiktu…“*

Prizinis fondas:

• I vieta: 2011 m. kalendorius su laimėjusio autoriaus fotografijomis.
Kiekvienas atrinktas dalyvis gaus FOTOSOFIJOS knygą. Dalyvių taip pat laukia specialūs rėmėjų ir partnerių prizai, fotografijų knygos, žurnalai ir t.t.

Konkurso taisyklės:

• Kiekvienas dalyvis konkursui pateikia nuo 1 iki 6 fotografijų (JPG formatu);
• Kartu su fotografijomis, pateikiamas fotografijos ar serijos aprašymas (jei turite galimybę, pateikite ir anglų kalba);
• Atsiųsdamas fotografijas ir dalyvio anketą, autorius patvirtina, kad yra konkursui pateiktų fotografijų autorius ir jų autorystė nepriklauso tretiesiems asmenims;
• Autorius taip pat patvirtina, kad sutinka, jog atrinkti darbai būtų eksponuojami fotografijos festivalyje Vilniuje IN FOCUS 2010 ir suteikia organizatoriams teisę naudoti fotografijas festivalio tikslais;
• Konkurse gali dalyvauti autoriai, pervedę organizatoriams simbolinį 10 Lt (dešimties litų, 00 ct) dalyvio mokestį. Surinktos lėšos bus skirtos papildomam parodos ir knygos leidybos finansavimui.

Užpildytą anketą kartu su fotografijomis siųsti IKI BIRŽELIO 14 d.

Registruotis į Fotosofijos konkursą internetu:

1.

2.

ARBA

Užpildytą anketą (Parsisiųsti ) ir fotografijas, įrašytas į CD ar DVD, taip pat galima siųsti paprastu paštu adresu:
Tarptautinis fotografijų konkursas Fotosofija
Juozapavičiaus 28-2
LT-09311 Vilnius
(Galioja pašto atspaudo data).

Autoriai apie konkurso rezultatus elektroniniu laišku bus informuoti per mėnesį nuo konkurso pabaigos.

Pagrindinis konkurso rėmėjas:

UAB KONICA MINOLTA

Tarp konkurso komisijos narių:

Arvydas Šliogeris – filosofas, Vilniaus universiteto profesorius.
Gintaras Česonis – fotografas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas
Alvydas Lukys – fotografas, Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedros vedėjas
Arturas Valiauga – fotografas, UAB Fotoprojektai direktorius
Romualdas Požerskis – fotografas, Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto docentas
Agnė Narušytė – meno kritikė, Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja
Jonas Staselis – Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas, ilgametis Spaudos fotografų klubo prezidentas.
Eglė Deltuvaitė – festivalio IN FOCUS vadovė, Kultūros meniu direktorė.
Darius Vaičekauskas – menininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, Meno kūrėjų sąjungos „Mekusa“ pirmininkas

*Arvydas Šliogeris, „Apie fotosofiją“. Lietuvos fotografija. Vakar ir šiandien ‘08. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2008, psl. 4-7.


Comments are closed.