A.A. Jonyno ir A. Griškevičiaus knyga “Vilnius. Upė teka apačioje”

February 27, 2014  |  Leidyba  |  Share

Nauja A. A. Jonyno poezijos ir Algio Griškevičiaus tapybos rinktinė „Vilnius. Upė teka apačioje“. Knygos pristatymas ir paroda

Vasario 13 d. (ketvirtadienį) 18 val. Žydų kultūros ir informacijos centre vyko naujos Antano A. Jonyno poezijos ir tapytojo Algio Griškevičiaus darbų rinktinės pristatymas bei parodos atidarymas.

Mintis išleisti Vilniui skirtą knygą, kuri atskleistų miesto unikalumą ir tapatybę netradiciniu būdu autoriams kilo daugiau nei prieš metus. Nors Vilnius atsispindi daugelyje knygų ir leidinių, tačiau daugiakultūrinis ir unikalus Vilniaus paveldas bene pirmą kartą nagrinėjamas per poezijos ir tapybos kalbą.

Trijose knygelėse publikuojama penkiolika nacionalinės premijos laureato A. A. Jonyno eilių apie Vilnių lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis ir keturiasdešimt penki Algio Griškevičiaus tapybos darbai.

„Rinktinės sudarymo idėja – tai tarsi du skirtingi maršrutai. Susikirtę knygos atvarte, jie papildo vienas kitą ir kuria netikėtą dialogą. Eilės apie Vilnių prasideda už miesto ribų ir juda link centro, o tapybos darbais realistinis miesto veidas virsta mistiniu sapnu“ – teigia leidinio sudarytoja E. Deltuvaitė.

Vilnius – dažnas Algio Griškevičiaus tapybos objektas. „Vienam paveikslui galiu pasirinkti Vilniaus motyvus iš visiškai skirtingų miesto dalių. Man svarbiausia – perteikti norimą atmosferą ir nuotaiką, o ne konkretų miesto vaizdą. Antano poezijoje daugiau romantikos, o mano tapyboje – daugiau gan sarkastiško požiūrio į aplinką. Bet tokia ir yra knygos idėja – tai ne albumas ar poezijos tomelis su iliustracijomis, o skirtingų žvilgsnių į miestą derinys”, – sako A. Griškevičius.

Knygoje taip pat pirmą kartą publikuojama dalis A.A. Jonyno poezijos vokiečių (vertėja Claudia Sinnig) ir anglų (vertėjas Rimas Uzgiris) kalba. Knygos sumanymą įgyvendino dailininkas – Gytis Skudžinskas, išleido – Kultūros meniu.

Knygos pristatyme ir parodos atidaryme muzikavo Petras ir Dominykas Vyšniauskai.

Informacija apie leidinį:

Algis Griškevičius, Antanas A. Jonynas.
Vilnius. Upė teka apačioje. / Vilnius. The River Flows Below / Vilnius. Unten fliesst der fluss.
Vilnius: Kultūros meniu, 2013.

TAPYBA
Algis Griškevičius

POEZIJA
Antanas A. Jonynas

SUDARYTOJA
Eglė Deltuvaitė

KNYGOS DAILININKAS
Gytis Skudžinskas

LEIDĖJAS
www.kulturosmeniu.lt

SPAUSTUVĖ
KOPA

RĖMĖJAI
Kultūros rėmimo fondas
Vilniaus miesto savivaldybė

© Algis Griškevičius, 2013
© Antanas A. Jonynas, 2013
© Gytis Skudžinskas, 2013
© Kultūros meniu, 2013


Comments are closed.