2015 Balio Buračo fotografijos premija – Arturui Valiaugai

December 16, 2015  |  Kita  |  Share

Arturas Valiauga_Buvau pas Stepą troboj. Kalbėjomės apie gyvenimą.2003

© Arturas Valiauga. Buvau pas Stepą troboj. Kalbėjomės apie gyvenimą. 2003

2015 m. gruodžio 16 d. Kultūros ministerijoje fotomenininkui Arturui Valiaugai įteikta Balio Buračo fotografijos meno premija. Balio Buračo fotografijos premija skiriama Lietuvos meninės fotografijos kūrėjams už reikšmingiausią kūrinį ar kūrinių ciklą, kuriame analizuojamos, dokumentuojamos ar interpretuojamos Lietuvos kultūros temos ir objektai.

Žemiau galite susipažinti su #Kultūrosmeniu parengta rekomendacija ir kūrinių sąrašu.

Viešoji įstaiga Kultūros meniu pristato fotografą Arturą Valiaugą LR Kultūros ministerijos Balio Buračo fotografijos premijai gauti už kūrinių ciklus, analizuojančius Lietuvai aktualias temas.

Nuo 1999 m. Arturas Valiauga fotografijos projektuose nuosekliai tyrinėja socialinės, tautinės tapatybės temą, fiksuoja jos kitimo procesus ir rezultatus, vaizdu analizuoja namų, plačiąja prasme, sampratą ir jos išraiškas. Serijose „Apie ilgesio žemę“ (2013), „Tarp krantų“ (2008), „Kupiškio angaras“ (2008), „Tarp istorijos ir dabarties: Trakų karaimai ir Daniliškės“ (2007) „Tylusis identitetas“ (2005 – 2006), „Buvau pas Stepą, kalbėjomės apie gyvenimą“ (2002), „Iš blynų ir barščių gyvenimo“ (2002), „Savaitė turi aštuonias dienas“ (1999) autorius stebi žmogų ir jo gyvenamąją aplinką, fotokamera identifikuoja tapatybės ženklus, tipologizuoja ją tarpinėse būsenose. Kintanti sociokultūrinė situacija ir personažų būvis joje tapo pastarojo meto autoriaus vizualinių tyrimų bendru vardikliu.

Per penkiolika metų A. Valiaugos kūryba ne tik pristatyta vienose svarbiausių fotografijos platformų Europoje ir už jos ribų, bet ir peržengė išskirtinai fotografijai skirtų projektų, galerijų bei festivalių ribas ir dalyvauja platesniame dailės, šiuolaikinio meno kontekste. Minėtos serijos eksponuotos ir įvertintos tokių institucijų kaip:

 • Casino Luxembourg – Šiuolaikinio meno centras, Liuksemburgas
 • Pori meno muziejus, Pori, Suomija
 • KUMU šiuolaikinio meno muziejus, Talinas, Estija
 • Folkwang muziejus, Esenas, Vokietija
 • Lietuvos dailės muziejus, Vilnius, Lietuva
 • Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, Lietuva
 • Kunstencentrum Z33, Haseltas, Belgija
 • Museum am Ostwall, Dortmundas, Vokietija
 • Kommunale Galerie, Frankfurtas, Vokietija

A. Valiaugos darbai saugomi Modernaus meno centre (Vilnius, Lietuva), Lietuvos dailės muziejuje, Europos centriniame banke, privačiose kolekcijose. A. Valiaugos kūryba analizuojama periodiniuose Lietuvos ir užsienio meno ir kultūros žurnaluose bei šiuolaikinės fotografijos tendencijas nagrinėjančiuose leidiniuose, pristatoma parodas lydinčiuose kataloguose. Išsamiai autoriaus darbai pristatomi keturiose monografijose:

 • Kristijonas Donelaitis, Arturas Valiauga, Apie ilgesio žemę. Vilnius: Kultūros meniu, 2013. (Vilniaus dailės akademijos premija – knygos dailininkui Gyčiui Skudžinskui, Knygos meno konkursas (LRKM), 2014).
 • Arturas Valiauga, Tarp krantų. Vilnius: Kultūros projektai, 2009.
 • Arturas Valiauga, Tylusis identitetas/Stille Identiteit. Vilnius: Kultūros projektai, 2008.
 • Arturas Valiauga, JėzusMarija, mama ir visa kita. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2006.

Nors Lietuvos istorija, sovietmečio patirtis – visų A. Valiaugos serijų ir projektų atramos taškas, tačiau jo žvilgsnis į mus supančią aplinką nėra nostalgiškas, jis neieško praeities ženklų šiuolaikinėje kasdienybėje. Priešingai, A. Valiauga nagrinėja tai,  ko neliko, tai, kas pasikeitė ir kodėl. Autorius nesistengia iš fotografijos eliminuoti dabarties ženklų ar užmaskuoti neromantiškus, netaurius, buitinius, nepatogius matyti realybės fragmentus. Lietuviškas tapatumas jam svarbus šiandieniniame, XXI amžiaus Europos, pasaulio kontekste. Galima teigti, kad A. Valiaugai būdingas sąmoningas atviras kritinis žvilgsnis į šiuolaikybę, spalvos ir laiko pojūčio valdymas, fotografijos formos ir raiškos kaita atsižvelgiant į konkrečiai temai išsikeltą tikslą nelieka nepastebėtas užsienio ekspertų. A. Valiauga – vienas iš nedaugelio Lietuvos fotografų, kurį kviečia kompleksinių tiriamosios fotografijos tinklų ar organizacijų kuratoriai. Tarp jų – tokie tarptautiniai fotografijos projektai kaip Tarptautinio fotografijos ir tyrimų tinklo projektas „Darbas“ (2005-2006), 4-toji Ars Baltica fotografijos meno trienalė (2008), EU-Japan Fest projektas „Japonija Europos akimis“ Nr. 11 (2009) ir kt.

Atsižvelgiant į A. Valiaugos nuosekliai nagrinėjamas temas, aktyvų dalyvavimą parodose, Lietuvos reprezentavimą užsienyje ir indėlį į Lietuvos fotografiją, rekomenduojame jam skirti Balio Buračo fotografijos premiją.

Arturas Valiauga_kuriniu sarasas_KM


Comments are closed.